Instalace výtahů, opravy výtahových šachet a montáž pomocného lešení v SRN